Bij opvoeden draait het om ’tact’. Of er nu wordt gesproken over opvoeden in het gezin, op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de voetbalclub of balletclub of op scholen: ’tact’ is nodig in iedere situatie waar sprake is van opvoeden en van opvoeder. Pedagogisch Tact is te formuleren als ‘op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van de leerling’. Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar. In deze workshop brengen we de pedagogische opdracht van de leraar in kaart we zullen samen reflecteren op de praktijk, juist omdat dit proces iedereen nieuw zicht kan bieden!