(Startende) Leerkrachten en pedagogisch medewerkers komen in hun dagelijks werk met kinderen regelmatig situaties tegen waarin het belangrijk is dat ouders betrokken worden. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt voor ouders. Van hen wordt verwacht dat zij in een vaak chaotische en emotionele situatie de kalmte kunnen bewaren en met ouders in gesprek gaan en hen de juiste route wijzen. Daarom zijn een goede voorbereiding, kennis van zaken en de juiste communicatieve vaardigheden van groot belang. In deze workshop ervaren we hoe je communiceert tijdens een moeilijk gesprek. Er komen verschillende praktijksituaties en –voorbeelden voorbij en we oefenen met een professionele trainingsacteur.